Jyrki Jokinen lawyer Tampere

Jyrki Jokinen
Varatuomari, yrittäjä

Hyödyllisiä linkkejä

www.finlex.fi
Valtion säädöstietopankki sisältää mm. lainsäädäntöä, oikeuskäytän-töä, viranomaisnormeja, valtiosopimuksia ja hallituksen esityksiä.

www.kkv.fi
Kuluttajaviraston kattava tietopaketti jokaiselle kuluttajalle.

www.vero.fi
Verohallinnon oma palvelusivusto verotukseen liittyvistä asioista mm.

www.ytj.fi
Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka asioivat kaupparekisterin, säätiörekisterin ja verohallin-non kanssa. Mm. netissä täytettäviä lomakkeita.

www.maistraatti.fi
Maistraatin palvelusivusto.